Fraga efter offert!

eller ring oss direkt
+372 56 280 281

Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Slider 7
Slider 8
Slider 9
Slider 10

OM OSS

QIUCKPORT LOGISTICS grundades 2003 i Tallinn, Estland som ett fartygs och skeppnings företag . Ända sedan etableringen har företaget dynamiskt utvecklats och har nu vuxit till två stora avdelningar.

Ship Cargo Truck
triangle

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET

Q

Logistik och överdimensionerade godstransporter

Q

Spedition, skeppsmäkleri och fartygs leverans

Destinations

VÅRA DESTINATIONER

Arrows

Skandinavien

Europa

Ryssland

VÅR PERSONAL

Vi på Quick Port är mycket stolta över vår högt kvalificerade personal, vilka vi i ledningen, sett till att de fått gedigna utbildningar och på så vis kunna följa utvecklingen i branschen. Tack vare att utbildningsprogrammet med ny teknik infördes, har det resulterat i kortare tid att tillhandahålla våra tjänster till kunderna och vi har kunnat bredda vårt sortiment.

PRISER

Företagets prispolitik är att kunna hitta den bästa lösningen för varje kund.

Flexibilitet, produktivitet och effektivitet i arbetet med detta ger oss möjlighet att hålla priserna under den genomsnittliga EU-nivå som gör samarbetet med oss mer lönsamt.

Flexibiliteten i företagets policy innebär också att vi alltid är redo att uppfylla kraven och villkoren för våra kunder i största möjliga utsträckning.

VÅRA VIKTIGASTE PUNKTER GÄLLANDE KVALITETSPOLITIK

God relation med våra partners

 • Att vara pålitlig för våra kunder
 • Att fullfölja våra åtaganden och tillhandahålla utlovade tjänster utan dröjsmål

Anpassning och utvecklingsförmåga

 • Ledord för vårt företag är löpande utbildning, som hjälper våra anställda att hålla en professionellt hög nivå
 • Vi är i en ständig utvecklingsprocess för att hålla oss up-to-date i omgivningens snabba växlingar

Kvalitetskrav

 • Kvalitet är mycket viktigt i dagen då konkurrensen är hård - hög kvalitet är en grund för våra framtida jobb och vinster
 • Våra produkter och tjänster måste vara korrekta och samtidigt hålla en hög kvalitetsnivå under hela processen
 • Hög kvalitet i förhållande till bra priser är vad vi vill uppnå i hela kvalitetsstyrningen. Detta leder till växande kapacitet hos våra partners och oss själva

Personalens medvetenhet

 • För att kunna upptäcka eventuella fel och brister och omedelbart eliminera orsakerna
 • Att planera ett projekt i noggrant samarbete inom företaget och organisera arbetet för att eliminera mänskliga misstag
 • Att studera våra egna och andras erfarenheter och misstag
 • Att vara bra på vidareutveckling och nå uppsatta kvalitetsmål

KARTA, HÄR FINNS VI