Fraga efter offert!

eller ring oss direkt
+372 56 280 281

Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Slider 7
Slider 8
Slider 9
Slider 10

Om oss

QuickPortble etablert i2003 iTallinn, Estlandsom et skips agent byrå. Siden første stund har selskapet vært i dynamisk utviklingog har vokst tilto storeavdelinger.

Ship Cargo Truck
triangle

Hovedaktivitetenei selskapet

Q

Logistikk og overdimensjonert last transport

Q

Spedisjon, skipsagent, skipshandel, agent forfartøy underreparasjon

Destinations

Hoveddestinasjoner

Arrows

Skandinavia

Europa

Russland og CIS

Personell

QuickPorterstolte avå ha høytkvalifisertepersonell. Firmaetspersonelltilstreber å holde seg oppdatert ibransjen. I forbindelse medutviklingen av firma så blirny teknologi tatt i bruk, dette gir besparelse for kunden i form av rask levering og økt fleksibilitet.

Prispolitikk

Selskapetspolitikk når det gjelder priser å finne denbeste løsningenfor hver enkelt kunde.

Fleksibilitet, produktivitet ogeffektivitetav arbeidettillater oss åholde priser undergjennomsnittlig europeisknivå og gjør derforpartnerskap medoss merlønnsomt forvåre kunder.

Selskapets fleksibilitetgjør at vi alltid vil gjøre vårt beste for å møte våre kunders kravog betingelseri størstmulig grad.

Hovedpunkter i forhold til kvalitetssikring

Forholdet tilpartnerne

  • Værepåliteligoverfor våre kunder
  • Oppfyllevårekundersønskerog følgekrav om ytingav tjenester utenforsinkelse eller mangel på kvalitet

Tilpasnings og utviklingsevne

  • TDensentrale posisjoneni selskapet er læringsprosessen, som hjelper vårt personell å holde et profesjonelthøyt nivå
  • Selskapet er ikonstant utvikling for ogalltid holde ossoppdaterti raskt skiftendeomgivelser

Arbeidskvalitet

  • Arbeidskvaliteten på arbeidet som blir utført ersvært viktig. Høy kvaliteter grunnlaget for vårefremtidige jobberogfortjeneste
  • OVåre produkter og tjenesterskal være korrekte ogsamtidigha høytkvalitetsnivå gjennom hele gjennomføringsprosessen

Kvalitetoggjennomføring

  • Oppdagemulige feilpå et tidligstadium, ogumiddelbart fjerneårsaker
  • For å planleggeet prosjekt ogorganiserearbeidetsett i betraktning av muligemenneskeligefeil ogfor å eliminerenegativinnflytelse
  • Studerevåre egne og andresfeilog erfaringer
  • Væreflittig ividere utvikling ogoppnåfastsattemål for kvalitet

VÅR PLASSERING PÅ KARTET